4. märtsil toimus piirkondlik majandusolümpiaad. Olümpiaaditöö koosnes teooriaosast ja lisaks lahendati majandusalaseid praktilisi ülesandeid etteantud andmete ja situatsioonikirjelduste põhjal.

1. koht Mattias Kerge (11.M)
2. koht Aliis Vatku (10.M)

Mõlema õpetaja on Imbi Raudkivi.

Üleriigilises pingereas on Mattias oma tulemusega 6. kohal ja ta on kutsutud vabariiklikku lõppvooru 4. aprillil Tallinnasse (kutse said 43 õpilast).