Eesti keelele pühendatud aasta lõppes Läänemaa Ühisgümnaasiumis konverentsiga „Alguses oli sõna“. See oli ka seotud Emakeele Seltsi korraldatavate eesti keele päevadega eri maakondades.

Aasta, mil täitus 100 aastat eesti keele riigikeeleks saamisest ja F. J. Wiedemanni saksa-eesti sõnaraamatu väljaandmisest, vääris ka suuremat tähistamist koolis, kus keelemees Wiedemann kunagi õppis ja kus on emakeelset gümnaasiumiharidust antud juba 101 aastat.

Esinejaid oli kolmest riigigümnaasiumist: Läänemaa Ühisgümnaasiumist, Hiiumaa Gümnaasiumist ja Noarootsi Gümnaasiumist. Lisaks esinesid Krista Kumberg ja Valdur Mikita.

Loe lähemalt siit

Üritust kajastasid ka Lääne EluERR ja ETV