13. novembril, oli 10. loodus-reaal- ja sotsiaalsuuna õpilastel võimalus kohtuda Haapsalu Linnavalitsuse linnageodeediga – geograafia tundi viis läbi Peep Aedviir.

Tunni eesmärk oli seotud geograafiateaduse rolli, seoste, valdkonnapõhiste arengute ja GIS tehnoloogia tutvustamisega – millised teenused ja uuringud on rajatud GIS tehnoloogiale; kuidas on need seotud igapäevaeluga (kus GISi kasutatakse, ametid, rakendusvõimalused).

 Peep Aedviir rääkis geograafia uurimismeetodite ja -valdkondade arengust läbi aja, lisaks tõi ta õpilastele näiteid uurimisvahenditest. Ta rõhutas õpilastele geograafia algteadmiste olulisust, tuues näiteid reaalsest elust.

Lisaks peatuti veel mitmetel teistel teemadel. Loe lähemalt siit