Eesti Advokatuuri esimees, advokaadibüroo Tehver&Partnerid üks omanikest Jaanus Tehver esines abiturientidele ja 10. sotsiaalsuuna õpilastele 31. oktoobril 2019 loenguga õigusteaduse valdkonnast.

Tehver on eelkõige kriminaalmenetluse ja karistusõiguse spetsialist.

Loengus keskendus Jaanus Tehver õigusemõistmisega kaasnevatele dilemmadele. Küsimustena esitatud seisukohad ärgitasid noori mõtlema põhiõigustele ja nende tagamisele. Millised peaksid olema politsei ja prokuratuuri õigused kurjategijate kinnipidamisel ning süüdimõistmisel? Mida teha, et vältida ekslikke kohtuotsuseid? Kuidas tagada süütuse presumptsioonist kinnipidamine? Kas advokaadi ülesandeks on tagada aus ja õiglane menetlus või vältida oma kaitsealuse süüdimõistmist ning karistamist? Kumb variant on parem, kas kurjategija vabaduses või kurjategija, kes on vanglas, ent ekslike tõenditega?

Loe lähemalt siit