Esimesel perioodil oli 10.LR klassil suunakursus „Läänemaa looduskeskkond“, mis 18. oktoobril sai toreda lõpu – õpilased käisid lossipargis ja Krahviaias objektide kõrgusi määramas ja pinnamoe erisusi kirjeldamas.

10.LR õpilaste omavaheline koostöö ja rühmaprotsessid toimisid hästi, kiitmist väärt on nende algatus- ja organiseerimisvõime. Kursusetööna koondasid õpilased kogutud andmed ja info Padleti keskkonda, tehes seda koos ja üksteist aidates – valmis õppematerjal Läänemaa looduse kohta.

10.LR jätkab kursusel kogutud ja süstematiseeritud materjali kasutamist geoinformaatika suunakursusel.

Loe lähemalt siit