Kolmapäeval, 16. oktoobril oli 11.LR õpilastel keskkonnatunnis külaliseks Haapsalu aselinnapea Helen Rammu.

Kursuse viimases tunnis võeti kokku ja anti ülevaade Haapsalu linnakeskkonna seisundist, näitajatest ja tulevikusuundumustest.

Teemadeks olid kaitsealad, võimalikud looduskatastroofid, ranna- ja kaldakaitsevööndid, põhja- ja joogivesi, müraallikad, jäätmemajandus, radoonirisk, rohealad.

Loe lähemalt siit