3. juunil 2019 toimus LÜGis praktilise turunduse projekti kokkuvõttev lõpukonverents, mille korraldasid ja viisid läbi projektis osalenud 10.M õpilased. Samalaadne kokkuvõtete tegemine toimus 28. mail Põlva Gümnaasiumis.

Projekti tegevuste põhjal andsid õpilased Haapsalu Tarbijate Ühistule ja Põlva Tarbijate Ühistule tagasiside kauplustes tehtud uuringute kohta. Nii Haapsalus kui Põlvas analüüsiti Coop kauplusi ja nende konkurente.

Lisaks uuringutulemustele sai iga rühm välja tuua need tooted, mida noored kindlasti ostaksid/ei ostaks ja seda koos põhjendustega. Toodi välja iga kaupluse tugevused ja nõrkused, ettepanekud muutusteks. Partnerid omakorda andsid õpilaste tööle omapoolse hinnangu.

Loe lähemalt siit

Projekti tegevusi toetab SA INNOVE.