Praktilise turunduse kursus on jõudnud lõpusirgele – aprillis-mais toimusid Haapsalus ja Põlvas turu-uuringud Tarbijate Ühistu Coop ja konkurentide kauplustes. LÜGis osales projektis 10.M klass, Põlva Gümnaasiumis turunduse valikkursuse õpilased.

28. mail toimus videokohtumine, mille raames andsid mõlema kooli õpilased ülevaate oma turunduskeskkonna uuringute tulemustest.

Põlva õpilased teostasid uuringud neljas kaupluses, LÜGi õpilased kuues kaupluses. Kokku uuriti kuue erineva tooterühma sortimenti, hindasid, väljapanekuid, reklaami, turunduslikke müügivõtteid.

Mõlema kooli õpilased tegid ettekanded, kus toodi välja kaupluste tugevused ja nõrkused, samuti ettepanekud.

Projekt lõpeb kokkuvõtva konverentsiga.

Projekti tegevusi toetab SA INNOVE.