Pingerida LÜGi 10. klassi kandideerimisel asub SAISis

Vastuvõetavad õpilaskandidaadid peavad hiljemalt 18. juuniks kinnitama õppima asumise või teatama õppekohast loobumisest SAISis

Kellel puudub ligipääs SAISi teatab õppima asumisest või õppekohast loobumisest kool@lyg.edu.ee