Naistepäeval, 8. märtsil külastas Läänemaa Ühisgümnaasiumit soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta.

Volinik kõneles naiste rollist Eesti ühiskonnas minevikus ja tänapäeval ning peamistest murekohtadest naiste ja meeste võrdõiguslikkuse temaatikas – hariduslikust ebavõrdsusest, palgalõhest, soostereotüüpidest, diskrimineerimisest jne.

Soolise võrdõiguslikkuse teema on ühiskondlikult aktuaalne ja keeruline, ning ka väga huvitav teema. Loeng andis õpilastele palju uut ja huvitavat informatsiooni ning mõtlemisainet.

Loengu sisu kohta võid täpsemat infot leida Lääne elu artiklist.

Rahvusvahelise naistepäeva puhul on kooli kolmandal korrusel üleval ka näitus „Naised ühiskonna südames“, mis tutvustab naiste rolli arengumaades – Keenias, Ugandas, Afganistanis ja Etioopias.