8. veebruaril toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi üleriigiline eelvoor.
Gümnaasiumite arvestuses osales Lääne-Hiiu regioonis 27 õpilast. Maksimaalselt võis saada 173 punkti.

I koht Kiur Kaljuvee 149 p, (12.LR, fotol)
II koht Reno Špitsmeister 145 p, (12.LR)
III koht Sten Raak 145 p, (12.LR)

Kõigi kolme õpetaja on Kalle Lõuna.

Kõik kolm õpilast pääsesid edasi üleriigilisse finaali.

2. ja 3. koha eristamiseks võeti arvesse vastamise kiirus.
Kohad on Lääne- ja Hiiumaa koondarvestuses.