Keskkonnaameti poolt korraldatud kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilastele looduskaitse põhimõtteid ning keskkonnakaitsjate tegevusi ühe rahvuspargi näitel.

Õpilased kursusele valiti välja motivatsioonikirjade põhjal.

  26.-28. juunil toimus kurus Matsalu Rahvuspargis, kus LÜGist osalesid (fotol alates vasakult) Kirke Triin Lembinen 11.Ü klassist, Sirli Leesment 12.H klassist j Piia Tomingas 12.M klassist.

Kursuse läbimise kohta said kõik kolm ka tunnistuse.

Loe lähemalt siit