LÜG võõrustas eelmisel nädalal Erasmus + projekti raames nelja Euroopa riigi õpilasi. Projektist võtsid osa soomlased, rootslased, sakslased ja hispaanlased.

Kodutööna tuli kõigil ette valmistada ettekanne infotehnoloogia vahendite kasutamisest koolis ja ka tulevikus. Kolmapäeval tutvustati osalejatele teistes Euroopa riikides õppimise võimalusi. Neljapäeval oli projekti lõpuüritus.

Õhtuti osaleti linnamängus ja vaadati traditsioonilist LÜGi Playback Show´d.

Haapsalu kokkusaamine oli selle projekti viimane.

Projekt algas 2016 sügisel ja selle peaeesmärk on muuta õpilased osavamateks õppijateks nii kooli ajal kui ka hiljem.

LÜGi poolt veavad projekti õpetajad Tiina Brock ja Ekaterina Mokhovikova.