Õigesti vastasid:

Madleen Vapper 12.H

Kaarel Koit 12.SST

Markus Häidberg 10.H

Kati Kahn 10.M

Mihkel Kurisman 10.M

Kelly Pahk 10.M

Laura Rohilaid 10.M

Peaauhinnaks oli raamat Muumitrolli mõtete ja rõõmsate tõdemustega. Loosiõnn naeratas Madleen Vapperile.

Kõigi vastanute vahel loositi välja ka kaks lohutusauhinda. Lohutusauhinna said Anni Kallas ja Minna-Liisa Vikman 10.H klassist.

Aitäh vastajatele!