LÜGis toimus 10.-14. oktoobril õpilasesinduse VÕLV juhi – monarhi – valimisnädal.

Valimisnädala raames korraldati erinevaid tegevusi tutvustamaks kooliperele, monarhi valijaskonnale, kandidaate. Näiteks pandi kandidaadid proovile kahes mängus, mis näitasid nende reageerimisvõimet ja loomingulisust.

Tiitlitaotlejad praktiseerisid ka väitlemist. Kahel debatil oli neil võimalus tutvustada oma nägemust ametikohast, lubadusi ning näidata oma olemust ja kõnelemisoskust. Ühe diskussiooni läbiviijaks oli kooli esimene monarh Kristjan Tedremaa, teist aga juhatas õpetaja Kalle Lõuna.

Hääletamine toimus vabatahtlikkuse alusel ja seda suurem on rõõm kõrge valimisaktiivsuse protsendi üle – 83,3!

Läänemaa Ühisgümnaasiumi IV monarh on Andree Prees.

Asepäälikuks valiti Jasper Vimm.

Vaata monarhi valimisnädala pilte siit