18. mail suundusid valikkursuse “Praktiline loodus- ja keskkonnaõpe” 31 õpilast kooli õuele, et alustada välivaatlusi ja praktilisi tegevusi kodulinnas ja kooli ümbruses.

Õpilaste paarid said linnakaardi ja tööülesannete lehed ning kompassi. Ülesanded jagunesid kolme suuremasse rühma (pinnamood, meri ja rannik, linnakeskkond), lisaks määrati liikumisel liike.

Õppepäeva organiseerisid õpetajad Imbi Raudkivi ja Mall Vainola.

Loe õppepäevast lähemalt siit