Eliko Suurkuusk, Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi vilistlane, viis 18. jaanuaril 12.RL klassile ELSA4Schools projekti raames läbi õigusteadusliku tunni.

ELSA4Schools on The European Law Students’ Associationi poolt korraldatav projekt, mille eesmärk on panustada keskkooli õpilaste õigusteaduslikkusse. Juristid ja noored õigustudengid käivad õppeaasta jooksul keskkoolides üle Eesti ning viivad õpilaste seas läbi loenguid erinevatel õigusteemadel.

Eliko Suurkuusk käsitles oma loengus üürilepingu temaatikat, võttes teema kinnistamiseks appi erinevaid näidiskaasuseid. Lisaks tutvustas ta erinevaid õiguselukutseid ja nende omandamise võimalusi.