16. novembril viisid MTÜ Eesti Tegusad Noored vabatahtlikud läbi tunni 10.M klassi õpilastega. Tunni eesmärgiks oli õpilaste argumenteerimisoskuse arendamine. Demokraatlikku otsustusprotsessi mõistmiseks said noored võimaluse mängida läbi kolm elulist teemaderingi:

Kust läheb piir sõnavabaduse ja vihakõne vahelt?

Kas ja kuidas suurendada rahva rolli riigi poliitikas?

Kuidas tagada järjepidev innovaatilisus e-valdkonnas?