Neljapäeval käisid YFU vabatahtlikud Eva-Helen ja Anneli tutvustamas vahetusaasta võlusid. Anneli veetis aasta Saksamaal ja Eva-Helen Kolumbias. Vabatahtlikud rääkisid oma vahetusperedest, koolisüsteemide erinevustest Eesti omaga ja paljust muust põnevast.

Räägiti ka sellest, millest välismaale õppima minnes tuleb alustada ja mis ees ootab. Tutvustati milliste aine- ja valdkonnaüleste teadmiste, oskuste ja hoiakute arengule õpilasvahetuses osalemine kaasa aitab.

Kel huvi välismaale õppima minna, leiab rohkem infot siit

Soovi korral võib kirjutada otse Annelile anneli@yfu.ee