Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel on avatud elektrooniline keskkond www.hm.ee/et/gala, mille kaudu on kõigil võimalik aprillikuu jooksul esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid.  

Kandidaate on võimalik esitada 11 kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppejõud, suunaja, õppeasutuse juht, hariduse sõber ja aasta tegu hariduses.

Aasta klassijuhataja statuut

Aasta gümnaasiumiõpetaja statuut