Merilin Urbi (12Ü) uurimistöö “Minu vanavanaisa Ivan Kokini elulugu läbi vanaisa meenutuste” osales Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatud õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel “Pärand on Pärandus” Vabariigi Presidendi auhindadele ja pälvis Eesti Rahva Muuseumi eripreemia ning Eesti Vabariigi Presidendi tänukirja. Kokku laekus võistlusele 153 tööd.