12M kl õpilane Hanna Sein sooritas maksimumilähedase tulemusega (92 punkti 96-st) DSD II eksami.

Saksa II astme keelediplom (DSD II) annab kinnitust suurepärasest keeleoskusest (Hanna puhul C1-keeletase) ning ülikooliküpsusest. Diplomit omavatel abiturientidel on õigus ja võimalus jätkata pärast gümnaasiumi lõpetamist õpinguid Saksamaa kõrg- ja ülikoolides saksa koolilõpetajatega võrdsetel alustel, samuti aktsepteeritakse DSD II eksamit saksa keele riigieksamina Eestis.