3. veebruaril toimunud visiidi käigus tutvustati üksteisele koolide eripära ning arutleti erinevate õppekorraldussüsteemide tugevuste ja nõrkuste üle. Lisaks tutvustati juba toimunud sündmuseid ning anti ülevaade  tulevastest üritustest. Kohtumise olulisemaks teemaks oli riigigümnaasiumite koostöövõimalused.