Läänemaa Ühisgümnaasiumi 12 M klassi õpilased viisid Ärieetika kursuse lõputöödena ellu mitmeid heategevuslikke projekte ning sotsiaalse suunitlusega tegevusi. Kursusetöö eesmärk oli praktiliste tegevuste kaudu teadvustada, mõtestada ning harjutada säästva arengu printsiipidele toetuvat kogukondlikku suhtumist ja sotsiaalset vastutust, mõista sotsiaalse ettevõtluse olulisust ning näha selles eduka ja jätkusuutliku majandustegevuse võimalusi.

Õpilaste projektid leidsid kajastamist kohalikus meedias ning õnnestusid paljudel juhtudel loodetust paremini.

Väärtuskasvatus, kogukondlikkus ning laiemalt säästvat arengut toetav majandus ei jäänud seetõttu vaid teoreetilisteks aruteluteemadeks vaid andsid projektides osalejatele reaalse elu kogemusele toetuva positiivse väljundi.

Läänemaa Ühisgümnaasium loodab esimestest innustavatest kogemustest kujundada mitte ainult kooli vaid kogu Läänemaa kogukonda tugevdava traditsiooni.

Kursuse juhendaja oli Rea Raus.