10. klassi õpilaste vastuvõtt 2019/2020. õa

Läänemaa Ühisgümnaasium võtab 2019/2020. õppeaastaks 10. klassi õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete, vastuvõtu testi ja vastuvõtuvestluse tulemuste alusel.

Avalduste vastuvõtt alates 7. märtsist – 2. aprillini sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee

Vastuvõtu testid 3. aprillil 2019 kell 13.00.

Vastuvõtu vestlused 22.-24. aprill. Vestlusele tulles on sisseastujal kaasas isikut tõendav dokument ning 9. klassi klassitunnistus.

Vastuvõetav õpilane kinnitab oma õppima tuleku hiljemalt 18. juuniks 2019 SAISis ning toob kooli kantseleisse 17.-18. juunil 2019 järgmised dokumendid: põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, 9. klassi klassitunnistus, isikut tõendav dokument, ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist, lapsevanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks

Loe rohkem infot vastuvõtu kohta siit

Loe suundade kohta siit

LÜGi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

LÜGness

1. aprillil sai hoo sisse järjekordne LÜGnessi rekordite nädal, mis sai võiduka lõpu 4. aprillil, selleks ajaks oli erinevatel aladel jõudu proovinud juba pea 100 õpilast.

Sellel aastal purustati 4 kooli senist rekordit ning toodi sisse ka uus ala, milleks oli vee joomine, mis oli sel korral ka osalejate poolest vaieldamatult kõige menukam.

Lisaks olid kavas traditsioonilised alad – 100 g sibula söömine, nööbikommide söömine, tagurpidi sõnade ütlemine, rattal seis, kätekõverdused, trepijooks, pallikõks, pastaka pudelisse panemine, ruubiku kuubiku lahendamine, teki tekikotti panemine, pastaka kokkupanek.

Loe lähemalt ja vaata tulemusi siit

Vaata pilte siit

11.M õpilaste kohtumine ettevõtja Meelis Orglaga

11. majandusklassi õpilastel oli 10. aprillil teistmoodi ettevõtluse tund. Makromajanduse tunnis oli külaliseks ja läbiviijaks Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi vilistlane Meelis Orgla, kes on Tartu Ülikoolis õppinud majandust, pikaaegne ADDINOLi müügimees ja juhatuse liige ning kellel on Haapsalus pereettevõte HIOM pesumaja.

Orgla rääkis majanduse terviklikkusest, makromajanduslikest suundumustest ja toimimisest. Analüüsiti koos õpilastega majandustsüklite toimemehhanisme (buum, kriis jne), keskpankade seost intressipoliitikaga, inflatsiooni ja deflatsiooni kujunemist, kinnisvara- ja hüpoteeklaenude mõju, mis on majandusteadus ja mis on äri, mis on finantsinstrumendid jpm.

Õpilaste eelneval soovil peatus lektor ka aktsiatesse investeerimise ja aktsiatega kauplemise teemadel.

Loe lähemalt siit

LÜGi muusikal “100 aastat koolielu” ja juhendajad said festivalil pärjatud

5.-7. aprillil Paides toimunud kooliteatrite riigifestival “Kooliteater 2019 PAIDE” tõi kokku 14 kooliteatrit ja 15 etendust.

Festivali lavastusi hindas ja analüüsis žürii näitlejad Kaie Mihkelson ja Joosep Uus, kirjanik Jan Kaus ja kauaaegne kooliteatrite lavastaja Terje Varul.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi muusikal “100 aastat koolielu” pälvis laureaaditiitli. 

Muusikali lavastaja Kai Tarmula ja produtsent Mairi Grossfeldt said parima juhendaja tiitli.

Loe lähemalt Lääne Elust

Loe lähemalt Eesti Harrastusteatrite Liidu kodulehelt

Foto: Markus Sein

Mattias Kerge saavutas vabariiklikul majandusolümpiaadil 5.-6. koha ja sai III järgu diplomi

Majandusolümpiaadi vabariiklik voor toimus 6. aprillil Tallinnas. Lõppvooru kutsuti piirkonnavoorude parimad – kokku 42 õpilast.

Olümpiaad koosnes kahest osast – teooria (max 50 p) ja praktiline osa (max 50 p).

LÜGi esindas 10.M õpilane Mattias Kerge, kelle tulemus lõppvoorus oli kokku 88 punkti (teooria 41 ja praktiline 47 punkti). Olümpiaadikomisjon andis välja olümpiaadide järgudiplomid kokku üheksale osalenud õpilasele.

Mattias saavutas võistlusel 5.-6. koha (vabariikliku majandusolümpiaadi tunnistus) ja sai III järgu diplomi.

Mattiase õpetaja on Imbi Raudkivi.

2019. aasta majandusolümpiaadi lõppvooru protokoll

Loe olümpiaadist lähemalt siit

LÜGi õpilased osalesid Looduskultuuri seminaril

Reedel, 5. aprillil 2019 osalesid 12.M õpilased õppepäeva raames Tartu Ülikooli semiootika osakonna, Tallinna Ülikooli Keskkonnaajaloo Keskuse ja Tallinna Loomaaia koostöös korraldatavalt Looduskultuuri seminaril.

Seminari ettekanded keskendusid looduse ja inimese kooseksisteerimise väljakutsetele, esinejate hulgas olid näiteks Aveliina Helm, Anneli Palo, Tiit Maran jt.

Seminaril tegi ettekande ka LÜGi õpetaja Rea Raus. Ettekanne keskendus globaalmajanduse problemaatikale ning majanduse lokaliseerimisele kui ühele võimalikule lahendusalternatiivile.

Lisaks huvitavatele ettekannetele oli õpilastel võimalus tasuta külastada Tallinna Loomaaeda.

Foto: Timo Maran

11.M õpilased õppisid kindlustusega seotud teemasid

25. märtsil 2019 andis 11.M klassi õpilastele ülevaate kindlustuse liikidest ja kindlustusseltsi töövaldkondadest lektor Karin Aido Salva Kindlustuse AS-st.

Tunni teemadeks olid: kindlustuse vajalikkus, kohustuslik ja vabatahtlik kindlustus, liiklus-, kasko-, kodu-, õnnetusjuhtumikindlustus, sundkindlustus – ravikindlustus; kahju-, vastutus-, reisikindlustus.

Lektor kaasas õpilased arutellu ja kõige pikemalt räägiti just liikluskindlustusest – noored juhid, palju küsimusi ja eakohane huvi teema vastu.

Tunni käigus said õpilased esitada küsimusi, millele lektor vastused andis.

Loe lähemalt siit

Vabariiklik ühiskonnaõpetuse olümpiaad

23. märtsil Tartus toimunud vabariiklikul ühiskonnaõpetuse olümpiaadil osalesid 12LR õpilased Reno Špitsmeister (fotol alates vasakult)Kiur Kaljuvee ja Sten Raak.

Parimana saavutas Kiur Kaljuvee 14.-15. koha.

Kõik õpilased pälvisid diplomi.

Kõigi kolme õpetaja on Kalle Lõuna.

10.M õpilaste tund Maksuametis

26. märtsil käisid 10.M õpilased Maksu- ja Tolliameti Haapsalu büroos ettevõtluse aluste kursuse raames õppimas maksudega seotud teemasid. Tunni viis läbi Haapsalu büroo teenindusjuht Kristiina Ase.

Kristiina Ase alustas tundi sissejuhatava teemaga Eesti maksusüsteemist. Jutuks tuli ka riigieelarve kujunemine.

Praktilise poole pealt said õpilased teada, millised on erinevad maksumäärad ja töötasu alammäärad, mis on maksuvaba tulu, kuidas arvutada netopalka ja milliseid on tööandja kulud.

Omaette teema oli ettevõtlus – vormid, kulud ja tulud, raamatupidamisarvestus, tulude deklareerimine, Äriregister, maksukohustus.

Loe lähemalt siit

Läänemaa kooliteatrite festival

27. märtsil toimus LÜGi aulas Läänemaa kooliteatrite festival.

Žürii koosseisus Kai Tarmula, Krista Kumberg ja Jaanus Kõuts andis eripreemia LÜGi draamaringile (juhendaja Siim Birk) suurepärase meeskonna tunnetuse eest ja Mattias Metsalule silmapaistva lavaloleku eest.

Gümnaasiumiastme riigifestivalil esindab Läänemaad LÜGi muusikal “100 aastat koolielu”.