Õpetajad

Karl Hein

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Kalle Lõuna

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Mall Vainola

Mall Vainola

Bioloogia, haridustehnoloog

Tiina Brock

Tiina Brock

Eesti keel ja kirjandus

Maret Järveots

Maret Järveots

Eesti keel ja kirjandus

Monika Undo

Eesti keel ja kirjandus

Imbi Raudkivi

Imbi Raudkivi

Geograafia ja majandus

Tõnu Tiit

Tõnu Tiit

Keemia ja füüsika

Leelo Paju

Leelo Paju

Kehaline kasvatus

Aavo Tomingas

Aavo Tomingas

Kehaline kasvatus

Rea Raus

Majandus ja inglise keel

Karel Rahu

Kunst

Ülle Lumeste

Ülle Lumeste

Matemaatika

Kadri Mitt

Kadri Mitt

Matemaatika

Evi Riivits

Evi Riivits

Matemaatika

Karin Lükk-Raudsepp

Karin Lükk-Raudsepp

Muusika ja noortekoor

Jaana Maripuu

Jaana Maripuu

Inglise keel

Ekaterina Mokhovikova

Ekaterina Mokhovikova

Inglise keel

Renata Lukk

Inglise keel

Varje Sild

Varje Sild

Vene keel

Tiiu Soostar

Vene keel

Embi Hunt

Saksa keel

Knud Jessen

Knud Jessen

Rootsi keel

Jana Porila

Prantsuse keel