close

Odsherredi Gümnaasium

2018 (2018/2019 õa)

Läänemaa Ühisgümnaasiumi esindus külastas Odsherredi Gümnaasiumit Taanis

19.-23. septembril külastas LÜGi esindus Taanis, Kopenhaagenist ca 90 km kaugusel asuvat Odsherredi Gümnaasiumit. Tegemist on kooliga, kus õpib umbes 450 õpilast, enamik neist on pärit maakohtadest Odsherredi poolsaarel.

Odsherredi gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Søren oli õpetajatele tuttav juba varasemate projektide kaudu. Just tema oli see, kes võttis ühendust meie kooliga ning kutsus õpetajaid külla. Kooli külastasid direktor Ain Iro, huvijuht Mairi Grossfeldt ning õpetajad Leelo Paju, Karel Rahu, Karl Hein ning Karin Lükk-Raudsepp. Külastuse eesmärgiks oli luua Läänemaa Ühisgümnaasiumi ning Odsherredi gümnaasiumi vahel sõprussidemeid – eelkõige uurida võimalusi, kas ja kuidas saaks edaspidi hakata koolide vahel korraldama õpilasvahetust.

Õpetajad saabusid Odsherredi 19. septembri hilisõhtul. Järgmise päeva, neljapäeva, 20. septembri hommikul, tutvusid õpetajad kooliga ning sealsete õpetajatega. Odsherredi gümnaasiumi maja on hiljuti renoveeritud, lähtudes kõige kaasaegsematest sisekujunduslikest ja pedagoogilistest põhimõtetest. Õpilastele on jäetud palju ruumi vaba aja veetmiseks. Klassiruumide vahel on laiad koridorid, kus asuvad diivanid ja lauad, mille ääres osaliselt toimub ka õppetöö. Pärast ringkäiku koolimajas tervitasid külalisi Odsherredi õpilased muusika- ja luulenumbritega .

Seejärel anti õpetajatele põhjalik ülevaade Taani haridussüsteemist. Odsherredi õpetajad tutvustasid Taani haridussüsteemi üldiselt, seejärel kõneles aga kohalik linnapea Odsherredi piirkonna hariduslikest eripäradest. Lisaks said õpetajad külastada ka õppetunde – ajaloo-, kunsti-, muusika-, matemaatika- ning kehalise kasvatuse tunde. Tunnid olid küll taani keeles, aga lahked kohalikud õpetajad olid hea meelega valmis oma ainetunni eripärasid ka inglise keeles külalistele tutvustama.

Reedel, 21. septembril oli Eesti õpetajatel taas võimalik ainetunde külastada, lisaks toimusid koosolekud, kus arutati ühiselt põhjalikult läbi, milline võiks välja näha kahe kooli edasine koostöö.

Õpetajaid võeti Odsherredis vastu väga soojalt, külaskäik oli erakordse põhjalikkusega ette valmistatud. Saabudes tervitas kehalise kasvatuse õpetaja Søren külalisi soojade saiade ning puuviljadega. Korraldati ka mitmeid ekskursioone, et tutvuda ümbruskonna vaatamisväärsustega. Külastati 800 aasta vanust Dragsholmi linnust ning matkati Odsherredi geopargis.

Oli tunda, et Taani õpetajate huvi Haapsalu õpetajatega koostöö tegemise vastu oli suur. Väga suur oli ka kohaliku kogukonna huvi – kohtumisele Läänemaa õpetajatega oli kutsutud  kohalik linnapea ning ka kohalik ajakirjanik, kes kirjutas kogukonnalehte Eesti õpetajate külaskäigust artikli, mille võib leida siit

Et õpetajate lennuk tagasi Eestisse väljus alles pühapäeval, 23. septembri pealelõunal, jäi aega üle, et laupäeval ning pühapäeva hommikul tutvuda ka Taani pealinna Kopenahaageniga.

Tutvumine Taani kooliga Odsherredis oli õpetajatele hariv, põnev ja meelelahutuslik, aga kogu selle reisi peamine eesmärk oli puhtpraktiline – leida Taanist sõpruskool, kellega hakata koostööd tegema. Kooliga sõlmitud esimene kontakt oli soe ja meeldiv ning juba käivad ettevalmistused Taani õpetajate vastukülaskäiguks Haapsallu. Tulevikus on plaanis alustada koolide vahel ka õpilasvahetusega.

Karl Hein, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

 

keyboard_arrow_up