Katre Kasemets Eesti Keele Instituudist oli veebi vahendusel külas 12. MA ja 12. MS klassi eesti keele tunnis. Kasemets keskendus selgele sõnumile. Lisaks rääkis ta käimasolevast selge sõnumi võistlusest.

Katre Kasemets juhtis tähelepanu tüüpvigadele, mida sõnumi edastamisel tihti tehakse. Lisaks rääkis ta, milline on selge kirjutamise protsess. Kasemets jagas näpunäiteid, kuidas paremini, selgemini kirjutada.

Aitäh Katre Kasemetsale!