Loovkirjutajad käisid neljapäeval, 27. jaanuaril trükikojas, kus trükikoja köögipoolt tutvustas Vaike Linamäe.

Trükikojas tutvusid õpilased trükkimisprotsessiga. Võimalus oli näha, kuidas erinevad masinad töötavad. Näiteks kasutatakse jätkuvalt 19. sajandist pärit soonimismasinat.

Loovkirjutajad said kätte trükisoojad 6 sõna jutud, mis valmisid eelnevalt tunnis.

Ühtlasi juhtis Vaike Linamäe tähelepanu, millega tuleb arvestada, kui on soov midagi trükkimiseks saata, milliseid tüüpvigu tehakse.

Loe lähemalt siit