Päevakord:
1. Ülevaade 2017/2018 õppeaastast ning tagasiside- ja rahuloluküsitlustest – Ain Iro, direktor
2. Käesolevat õppeaastat puudutav info – Ain Iro, direktor
3. Klassikoosolekud.