Projekt ELSA4Schools´i raames pidas Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi vilistlane Kristina Naudi 10. märtsil kolm töölepinguõiguse teemalist loengut abiturientidele.

Loengutes käsitles Kristina Naudi töölepingute erinevaid alaliike, töölepingu sõlmimist ja ülesütlemist, töölepingu tingimusi ja töötamist katseajal. Lisaks analüüsiti koos õpilastega näidistöölepingut.

Elavat huvi tekitas noortes erinevate õiguselukutsete ja nende omandamiste võimaluste kirjeldused.