Haridusministeeriumil on plaan üle minna e-tasemetöödele ja e-riigieksamitele. Eesti keele e-riigieksami arendusega on jõutud nii kaugele, et tehakse esimesi e-kirjandi katsetusi.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi 12. M klassil oli võimalus protsessis osaleda ja e-kirjandit kirjutada. Üldiselt olid 12. M klassi õpilaste muljed pärast e-kirjandit positiivsed.

Loe õpilaste arvamusi e-kirjandi kohta siit