Õigesti vastasid: Madleen Vapper 11.H, Kaarel Koit 11.SST, Dan Taidla 10.Ü, Kirke Triin Lembinen 10.Ü

Viktoriini vastused:

1. Mari sangari päeva tähistatakse 26. aprillil.

2. Marid on eestlaste eeskujul hakanud korraldama laulupidusid.

3. Maride eepos on „Jugorno“, tegu on ühe noorima soome-ugri eeposega.

4. Maridel on üle 100 jumala.

5. Maridel on kolm eri murdeid kõnelevat rahvusrühma: mäe-, niidu- ja idamarid.

6. Mari keele lähimad sugulaskeeled on ersa ja mokša keel.

7. Niidumari tähestikus on Ö ja mäemari tähestikus Ö ning Ä.

8. 2010. aasta Venemaa rahvaloenduse andmetel oli marisid 547 605.

9. Mari Eli vabariigi pealinn on Joškar-Ola.

Aitäh vastajatele! Komistuskiviks osutus 1. küsimus, sest nõudis head guugeldamisoskust. Nii näiteks võib leida 26. aprilli asemel ka mõne kuupäeva, kuid vahel on Eestis mari sangari päeva üritused lihtsalt mõnel muul päeval toimunud.