25.-28. märtsil arutlesid Tallinna Inglise Kolledžis 120 noort kaheksal Euroopas olulisel teemal ning kaitsesid seejärel valminud resolutsiooni Riigikogu istungite saalis.

Meie koolist osales MEPil 12.SST klassist Richard Urma, kes juhtis kaitsekomisjoni tööd. Arutusele all olid tema komisjonis järgmised küsimused: Millise suuna peaks Euroopa Liit võtma Venemaa-vastaste sanktsioonide osas? Milline peaks olema Euroopa Liidu toetus liikmesriikidele, kes praeguses olukorras kannatavad?

 “Hispaania” esindajana võttis aktiivselt sõna 11.R õpilane Andree Prees (fotol keskel).