4. märtsil 2016 toimus maakondlik vene keele olümpiaad.

1. rühmas (õpilased, kes õpivad eesti õppekeelega koolis alates 1. klassist) saavutas I koha LÜGi 11.M õpilane Andres Dobõšev-Proosväli (fotol), II koha sai Jelizaveta Zikunova (12.H).

2. rühmas (õpilased, kes õpivad eesti õppekeelega koolis alates 10. klassist ja vene keel on nende jaoks emakeel) saavutas I koha 10.SST õpilane Ksenija Ivanova, II koha sai Vladislav Martõnov (10.R).

Jelizaveta õpetaja on Marika Roosi. Andrese, Ksenija ja Vladislavi õpetaja on Tiiu Soostar.