Aitäh kõigile, kes võtsid vaevaks viktoriinis kaasa lüüa.

Õigesti vastasid:

Kelly-Karen Jõeleht (10.M). Kelly-Karen oli ühtlasi ka esimene õigesti vastanu.

Jasper Vimm (11.R)

Madleen Vapper (10.H)

Laura Kasepõld (11.M)

Ari Kristjan Tervonen (12.SST)

Grete Jõgisaar (12.H)

Piia Tomingas (10.M)

Õpetaja Embi Hunt

Autasudeks on šokolaadid, Seto kroonid, Contra autogrammid. Väikese meene saavad ka need, kes küll kõigile küsimustele õigesti ei vastanud, kuid osavõtt on samuti tunnustamist väärt.