Mudel Euroopa Parlament (MEP) on Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng, mida korraldatakse kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.  Simulatsioon põhineb Euroopa Parlamendi töökorral. 16. detsembril LÜGis toimunud simulatsioonil moodustati kolm komisjoni 10M ja 11SST õpilastest.

1. Sotsiaalkomisjon. Teema: Kuidas lahendada noorte tööprobleem Eestis?

2. Välisasjade komisjon. Teema: Kuidas peaks Euroopa Liit reageerima olukorrale Ukrainas?

3. Õiguskomisjon. Teema: Intellektuaalomandi kaitse Euroopa Liidus: paljud eurooplased laadivad filme, muusikat ning arvutimänge tasuta alla. Kas Euroopa Liit peaks midagi ette võtma?

 Iga komisjon võtab vastu resolutsiooni, mis lõpuks peaassambleel ettekandmisele ja põhjendamisele ning kaitsmisele tuleb.

 Fotol sotsiaalkomisjoni vaidlus Kreeka ja Hispaania vahel