Euroopa Parlamendi saadik TUNNE KELAM tunnustab esseekonkursil „Julgen mõelda – julgen tegutseda” osalemise eest Paula Palmistet, kelle  essee oli kõrgel kunstilisel ja sisulisel tasemel ja jõudis esikümnesse. Auhinnaks sai Paula reisi Brüsselisse Euroopa Parlamenti.

Paula osales ka luulekonkursil “Sahtlist raamatusse”. Konkursil osalenud luuletuste seast valiti välja parimad, kelle hulka kuulus ka Paula Palmiste ja tema  luuletused ilmusid sotsiaal-punkluulekogus “Sõnaga näkku 2”.