Reaal

Reaalsuunda ootame õppima neid, kellele meeldivad ranged reaalained: matemaatika, füüsika, keemia ja kes tahab programmeerimisest aimu saada. Reaalsuunas õppimine toetab õpilase arengut akadeemilisemate teadmiste valdkonnas ja avardab edasi õppimise võimalusi  tehnoloogia, reaal- või  loodusteaduste valdkonnas.

Reaalsuuna suunapäevad ja -üritused

Suunavahetuspäev

19. detsembril 2016 toimus kooli projektinädala raames suunavahetuspäev. Suunavahetuspäeval oli kõigil õpilastel võimalus valida üheks päevaks teise suuna parimaid tegevusi.

Reaalsuund pakkus suunavahetuspäeval õpilastele võimalust tutvuda arhitekti põneva ja mitmekülgse tööga. Arhitekt Kristjan Tõlk jagas kogemusi oma õpingutest ning andis soovitusi, mida võiks antud karjäärivalikut tehes eelnevalt teada ja osata. Härra Tõlk jutustas igapäevasest arhitektitööst ning tutvustas lisaks oma teist kutsumust – 3D visualiseerimist. Õpilastel oli võimalik käia tema kontoris, kus nähti maailma läbi 3D prillide ning tehti lähemalt tutvust kaasaegsete arhitekti tööks vajalike programmidega. Vahelduseks said õpilased arendada oma enda käelist tegevust läbi normkirja harjutamise, sest ka härra Tõlk rõhutas, et vaatamata sellele, et kõik projektid tehakse tänapäeval juba arvuti abiga, mõtleb inimene ikkagi käsitsi pliiatsi ja paberiga joonestades kiiremini ja paremini.

Päeva teises osas oli võimalik Innokas Angela Leppiku juhendamisel ise roboteid koostada, programmeerida ning teistele õpilastele oma suurepäraseid tulemusi tutvustada.

Päev oli vaheldusrikas ning näitas teiste suundade õpilastele, mida on võimalik teha reaalsuunas õpetatavate teadmistega edaspidises elus. Samas pakkus suunavahetuspäev huvitavat tegevust ka reaalsuuna õpilastele endile, kes olid selle päeva valinud.

Kadri Mitt, matemaatikaõpetaja, reaalsuuna juht

 

Müüte murdev õppepäev Tammsaare vaimus (02.09.2016)

Selle õppeaasta esimene tegus koolipäev möödus osal õpilastest, täpsemalt 11.H ja 11.R õpilastel, Tallinnas. Külastati A. H. Tammsaare kortermuuseumit Tallinnas Kadriorus ja vaadati Tallinna Linnateatri mängukavas olevat “Tõde ja õigus” 4. osa põhjal valminud lavastust „Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4.“

Loe Tiina Brocki artiklit õppepäevast edasi humanitaarsuuna lehelt

 

Reaalide ja humanitaaride ühine suunapäev (18.11.2015)

Esmapilgul võib tunduda, et kus on reaal- ja humanitaarsuuna ühisosa, et nad ühise suunapäeva korraldasid. Elus on aga kõik omavahel seotud ja üks teiseta ei saaks niikuinii eksisteerida. On vaja nii kunstnikul oma ideede tehnilist teostust ja ka inseneril tootekujundust oma väljamõeldise jaoks. Lisaks kuluvad ära ka majandusalased teadmised,  et teostatud ideed ka tulu tooma hakkaks. Seetõttu on hea, kui juba koolis saadakse aru, kui vajalik on koostöö eri valdkondade vahel.

Loe Tiina Brocki artiklit ühisest suunapäevast edasi humanitaarsuuna lehelt

 

Reaalsuuna suunapäev Tartusse 08.12.2014

Suunapäev algas hommikul kell 7.00 kui buss Läänemaa Ühisgümnaasiumi juurest sõitma hakkas. Läbi pimeda Eestimaa liikudes jõudsime kella üheteistkümneks Tartusse Ravila 14 C asuva Physicumi juurde. Meid ootas seal Terje Kapp, kes meid ühte peaaegu tuttuude auditooriumisse viis ning mõningaid selgitusi jagas. Physicumi avamine toimus 25. augustil 2014.

TTÜ PHYSICUM (2) PHYSICUMI auditoorium Terje Kapp

Varsti saabus ka teadus-, arendus- ja kommunikatsiooni prodekaan, PhD (botaanika ja mükoloogia) Kalle Olli, kes tutvustas meile Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna (LOTE) kõiki õppimisvõimalusi. Ta rääkis mõne huvitava fakti või teadusavastuse igast õppesuunast.

PhD Kalle Olli

Hetkel on LOTE teaduskonnas võimalik õppida: arvutitehnikat, bioloogiat, füüsikat, geenitehnoloogiat, geograafiat, geoloogiat ja keskkonnatehnoloogiat, keemiat, materjaliteadust ning ökoloogiat ning elustiku kaitset.

Ekskursiooni ootuses

Seejärel jagati meid kahte rühma ning meil oli Physikumis võimlus tutvuda optika laboriga ning materjaliteaduste laboriga, kus valmistati kilet.

Kile valmistamine Optikalabor (3)

Külastasime ka naaberhoonet Chemicumi, kus saime uurida anorgaanilise keemia ning orgaanilise keemia õppelaboreid.

ANORGAANILISE KEEMIA LABOR CHEMICUMI ORGAANILISE KEEMIA LABORIS

Kätte jõudnud lõuna ajal saime maitsta üliõpilaste lõunasööki õppehoonete kohvikutes.  Kui kõhud täis, suundusime Teaduskeskusesse Ahhaa.

AHHAAS

Teaduskeskuses Ahhaa saime lühikese instruktsiooni, mida võib ja mida ei ole mõtet teha ning meil lubati minna ekspositsioonidega tutvuma. Ajutisel näitusel sai tutvuda dinosauruste elu ja oluga. Katsetasime kõike, mida oli võimalik ning veetsime Teaduskeskuses Ahhaa mitu pikka tundi. Selle aja sees jõudis meist üks külastada planetaariumi ning suurem osa meist käis ka teadusteatris.

Aina edasi Dinosaurused Ahhaas

Kadri Mitt, matemaatikaõpetaja, reaalsuuna juht