kell 11.00 õppenõukogu

Päevakord:
1. 10. ja 11. kl õpilaste täiendava õppetöö lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi.
2. 2017/2018. õa töö analüüs, ettepanekud juhtkonnale uueks õppeaastaks.
3. Eesmärgid ja üldtööplaan 2018/2019. õppeaastaks.
4. Jooksvad küsimused.

Õppenõukogu 20. juuni 2018 kell 12.00

Päevakord:

  1. 12. klasside õpilaste kooli lõpetamine.
  2. 12. klasside õpilaste tunnustamine.
  3. 10. ja 11. kl õpilaste täiendava õppetöö lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi.

Õppenõukogu 12. juuni 2018 kell 13.30

Päevakord:
1. 2017/2018. õppeaasta V perioodi kokkuvõte.
2. 10. ja 11. kl õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
3. Kiituskirjade väljastamine 10. ja 11. kl õpilastele.
4. Täiendavale õppetööle jätmine.