26. novembril oli 11.M õpilaste makromajanduse tunnis ettevõtja Meelis Orgla. Kohtumise ettevalmistamisel koostasid õpilased ettevõtjale küsimused. Lepiti kokku, et tunni formaat on n-ö vaba, toimub vestlusring ja arutelu.

Õpilased jäid tunniga väga rahule, saadi vastused oma küsimustele ja vestlus Meelis Orglaga mitmekesistel ettevõtlusega seotud teemadel oli huvitav ning kasulik.

Loe lähemalt siit