MTÜ Eesti Tegusad Noored vabatahtlikud LÜGis

16. novembril viisid MTÜ Eesti Tegusad Noored vabatahtlikud läbi tunni 10.M klassi õpilastega. Tunni eesmärgiks oli õpilaste argumenteerimisoskuse arendamine. Demokraatlikku otsustusprotsessi mõistmiseks said noored võimaluse mängida läbi kolm elulist teemaderingi:

Kust läheb piir sõnavabaduse ja vihakõne vahelt?

Kas ja kuidas suurendada rahva rolli riigi poliitikas?

Kuidas tagada järjepidev innovaatilisus e-valdkonnas?