Aselinnapea Helen Rammu 11.LR õpilaste keskkonnatunnis

Kolmapäeval, 16. oktoobril oli 11.LR õpilastel keskkonnatunnis külaliseks Haapsalu aselinnapea Helen Rammu.

Kursuse viimases tunnis võeti kokku ja anti ülevaade Haapsalu linnakeskkonna seisundist, näitajatest ja tulevikusuundumustest.

Teemadeks olid kaitsealad, võimalikud looduskatastroofid, ranna- ja kaldakaitsevööndid, põhja- ja joogivesi, müraallikad, jäätmemajandus, radoonirisk, rohealad.

Loe lähemalt siit