Õppenõukogu 12. juuni 2018 kell 13.30


More

12. juuni 2018

Päevakord:
1. 2017/2018. õppeaasta V perioodi kokkuvõte.
2. 10. ja 11. kl õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
3. Kiituskirjade väljastamine 10. ja 11. kl õpilastele.
4. Täiendavale õppetööle jätmine.