Õppenõukogu kell 10.50


More

21. jaan. 2019

Päevakord:
1. 2018/2019. õppeaasta II perioodi kokkuvõte.
2. Täiendavale õppetööle jätmine.