Õppenõukogu kell 10.50


Päevakord:
1. 2018/2019. õppeaasta II perioodi kokkuvõte.
2. Täiendavale õppetööle jätmine.