kell 11.00 õppenõukogu


More

31. aug. 2018

Päevakord:
1. 10. ja 11. kl õpilaste täiendava õppetöö lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi.
2. 2017/2018. õa töö analüüs, ettepanekud juhtkonnale uueks õppeaastaks.
3. Eesmärgid ja üldtööplaan 2018/2019. õppeaastaks.
4. Jooksvad küsimused.