Riigigümnaasiumite Õpilasesinduste Koostöökoda

10. ja 11. jaanuaril Viljandis toimunud  riigigümnaasiumite õpilasesinduste kohtumisel loodi Riigigümnaasiumite Õpilasesinduste Koostöökoda. Koostöökotta kuuluvad hetkel: Läänemaa Ühisgümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium, Viljandi, Noarootsi ja Jõgeva Gümnaasium. Riigigümnaasiumite Õpilasesinduste Koostöökoja juhiks on meie enda Monarh Kristjan I.

Loe ka Lääne Elu artiklit

Kiidame väga hea õppeedukuse eest II perioodil

Markus Lember 10M
Kaarel Koel 10RL
Piia Kathariina Vaan 10RL
Laura Raadik 10SST
Grete Grauberg 11H
Laura Mihk 11LM
Anett Hammelberg 11R
Merili Kisant 11R
Merlin Kulbas 11R
Ivar Pass 11R
Linda Pruul 11R
Marius Saak 11R
Anette Seiton 11R
Anett Tohver 11R
Lisandra Türkson 11R
Anna Vinkelberg 11R
Hedvig Alasi 12M

LÜGi õpilased tublid laskmises

Läänemaa koolispordi liidu viimane võistlus enne talvist koolivaheaega oli laskmine. Võisteldi kahes vanuserühmas ja medalid said kaela individuaalselt ja võistkondlikult parimad.

Gümnaasiumi osas said tüdrukute seas LÜGi 11SST õpilased Pauliina Prikk I koha ja Ana Laura Kaasik II koha. Poiste arvestuses sai 11LM õpilane Andres Kruusmaa II koha. Võistkondadest võitis Läänemaa ühisgümnaasium (Ana Laura Kaasik, Andres Kruusma, Grete Sammal, Pauliina Prikk).

Loe lähemalt

 

 

Heategevusprojektid koolis

Läänemaa Ühisgümnaasiumi 12 M klassi õpilased viisid Ärieetika kursuse lõputöödena ellu mitmeid heategevuslikke projekte ning sotsiaalse suunitlusega tegevusi. Kursusetöö eesmärk oli praktiliste tegevuste kaudu teadvustada, mõtestada ning harjutada säästva arengu printsiipidele toetuvat kogukondlikku suhtumist ja sotsiaalset vastutust, mõista sotsiaalse ettevõtluse olulisust ning näha selles eduka ja jätkusuutliku majandustegevuse võimalusi.

Õpilaste projektid leidsid kajastamist kohalikus meedias ning õnnestusid paljudel juhtudel loodetust paremini.

Väärtuskasvatus, kogukondlikkus ning laiemalt säästvat arengut toetav majandus ei jäänud seetõttu vaid teoreetilisteks aruteluteemadeks vaid andsid projektides osalejatele reaalse elu kogemusele toetuva positiivse väljundi.

Läänemaa Ühisgümnaasium loodab esimestest innustavatest kogemustest kujundada mitte ainult kooli vaid kogu Läänemaa kogukonda tugevdava traditsiooni.

Kursuse juhendaja oli Rea Raus.

Väikest jõuluheategu saatis edu

Üheskoos õnnestus koguda kokku oodatust palju rohkem toitu, mis kolmapäeva pärastlõunal leidsid oma tee juba ka Haapsalu toidupanga lattu. Tänu õpilaste osavõtlikkusele õnnestus moodustada suur mitmekesine annetus, mis on Haapsalu toidupangale suureks abiks jõulupakkide kokku panemisel. Nimelt on Läänemaa peredele tarvis tänavu aastal teha üle 100 jõulupaki.

Osa võtsid järgmised klassid: 10H, 10M, 10SST, 11H, 11LM, 12A, 12B, 12Ü ja 12M. Kõige tublimateks osutusid tänavu aastal abituriendid, kellest eriti paistis välja 12A klass, näidates üles ühtekuuluvust, head organiseerimisvõimet ning optimistlikku ja heatahtlikku suhtumist.

Lisaks on reedest pühapäevani Haapsalu toidupank puudust kannatavate perede jaoks toitu kogumas Rannarootsi Selveris ja Haapsalu Säästumarketis. Mõlemasse poodi oleks tarvis vabatahtlikke, kes tegeleksid annetuste kogumise ning flaierite jagamisega. Kõik kell soov abistada, saavad registreerida end internetis www.toidupank.ee.

Suur aitäh kõikidele tublidele õpilastele, õpetajatele ja kooli töötajatele ning rahulikku jõuluaega!

Projekti eestvedajate nimel Elisabet Kalamees

Lääne Elus ilmus ka artikkel