Õpilasreeglid

Läänemaa Ühisgümnaasiumi kodukord

Õpilase meelespea

LÜGi õpilane:

  • väärtustab õppimist ja enesearendamist;
  • saabub kooli iga päev õigeaegselt. Puudumiste korral (haigus, erandjuhud) informeerib hiljemalt samal päeval klassijuhatajat;
  • suhtub õppetöösse vastutustundega, täidab kõik õppeülesanded õigeaegselt;
  • suhtub austavalt vanematesse inimestesse ja õpingukaaslastesse;
  • käitub väärikalt nii koolis kui ka väljaspool kooli;
  • suhtub heaperemehelikult kooli inventari ja kooli poolt talle usaldatud õppevahenditesse, tagastab need õigeaegselt;
  • kaitseb kooli au;
  • riietub korrektselt.

Hästi käituda on auasi.