Vastuvõtt 2019/2020 õa

Läänemaa Ühisgümnaasium võtab 2019/2020. õppeaastaks 10. klassi õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete, vastuvõtu testi ja vastuvõtuvestluse tulemuste alusel.

Vastuvõtu test (eesti keel ja matemaatika): 3. aprillil 2019 kell 13.00
Testile tulles on sisseastujal kaasas isikut tõendav dokument ning kirjutus- ja joonestusvahendid. Taskuarvuti kasutamine on lubatud.

Vastuvõtuvestlused: 22.-24. aprill.
Vestlusele tulles on sisseastujal kaasas isikut tõendav dokument ning 9. klassi klassitunnistus.

Vastuvõtu testile ja vestlusele saab registreerida, esitades avalduse sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee. Konkurss avaldatakse 1. märtsil 2019 ning avalduste vastuvõtt algab 7. märtsil.

Avalduse esitamisel kinnitab sisseastuja, et osaleb vastuvõtu testil. Samuti märgib sisseastuja avalduse esitamisel, kas ta on nõus avalikustama oma nime või mitte. Mittenõustumisel kuvatakse avalikus vaates ainult sisseastuja avalduse kood. Enda tulemusi näeb süsteemi sisenedes nimeliselt.

Kõigile avalduse esitajatele on näha nelja õppesuuna (majandus, sotsiaal, humanitaar, loodus-reaal) vestluste ajad. Sisseastuja valib endale ainult ühe vestluse aja selle komisjoni juures, millises õppesuunas soovib sisseastuja esimese eelistusena õppima asuda. Iga komisjoni vestluse aegade loetelu lõpus on võimalik märkida “Annan teada, et ei osale katsel”. Sellega annab sisseastuja teada, et ta selle õppesuuna vestlusel ei osale.

Hiljemalt seitse päeva pärast viimase vestluse toimumist avaldatakse sisseastujate pingeread, mille moodustamise aluseks on testide ja vestluse tulemus ning 9. klassi klassitunnistuse kahe trimestri või kolme õppeveerandi hinded.

Vastuvõetav õpilane kinnitab oma õppima tuleku hiljemalt 18. juuniks 2019 SAISis ning toob kooli kantseleisse 17.-18. juunil 2019 järgmised dokumendid:
1) põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
2) 9. klassi klassitunnistus
3) isikut tõendava dokumendi koopia
4) ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist
5) lapsevanema nõusolek kooli astumiseks ja isikuandmete töötlemiseks

Kui sisseastuja on otsustanud asuda õppima mõnes muus koolis, siis kandideerimisest loobumise korral palume esimesel võimalusel sellest teada anda e-posti aadressil kool@lyg.edu.ee

Läänemaa Ühisgümnaasiumi vastuvõetud õpilaste nimekirjad avalikustatakse 21. juunil 2019.

Kõik erijuhud lahendab vastuvõtukomisjon. Probleemide ja küsimustega võib pöörduda e-posti aadressil kool@lyg.edu.ee