Vastuvõtt 2020/2021 õa

Läänemaa Ühisgümnaasium võtab 2020/2021. õppeaastaks 10. klassi õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete, vastuvõtu testi ja vastuvõtuvestluse tulemuste alusel.

Eelinfo:

Konkurss avaldatakse sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee 27. veebruaril 2020.

Avalduste vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee toimub ajavahemikul 9.-30. märts 2020 kl. 12.00.

Vastuvõtu test (eesti keel ja matemaatika): 31. märtsil 2020.

Vastuvõtuvestlused: 20.-22. aprill 2020.

Täpsustatud info avaldame veebruari esimesel poolel.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord