Vastuvõtt 2015/16 õa

Läänemaa Ühisgümnaasiumisse õppima asumiseks saab tuua dokumente kooli kantseleisse.

Kooli astumiseks võtab õpilane kaasa ja esitab avalduse, isikut tõendava dokumendi, tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul; 10. klassi astuja põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ning 9. klassi tunnistuse; 11. ja 12. klassi astuja õpilasraamatu väljavõtte.

LÜGi vastuvõtu eeskiri 2015-16 õppeaastaks

 

10. kl astuja avaldus 11. kl astuja avaldus 12. klassi astuja avaldus